Onze missie:

Sustainable Care

GreenSprout gelooft in een wereld waarin we niet leven van de natuur, maar leven met de natuur. Wij vinden dat consumptiegoederen zouden moeten bestaan uit natuurlijke, biologische en eerlijk verkregen ingrediënten en dat de productie ervan moet plaatsvinden onder goede, gezonde en sociaal verantwoorde omstandigheden. Met het creëren van bewustwording, bereikbaarheid en zichtbaarheid krijgen duurzame producten meer kans van slagen in verschillende competitieve markten. Zo draagt GreenSprout bij aan de ontwikkeling van een duurzame consumptiemaatschappij.

Onze visie:

Sustainable Growth

GreenSprout houdt van innovatieve en out-of-the-box denkende ondernemers. Ondernemers die net als wij geloven dat duurzame oplossingen de enige weg zijn naar een leefbare wereld en snappen hoe deze vertaald kunnen worden naar commerciële kansen. Aan deze groene talenten wil GreenSprout toegevoegde waarde leveren en in nauwe samenwerking bijdragen aan het commerciële succes van hun merken en producten.

HET GREENTEAM

Ton Severrien is de drijvende kracht achter Greensprout. Ambitie, ervaring, dieptekennis van de branche, intuïtief commercieel inzicht en een sterke overtuiging ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’, hebben geleid tot Greensprout: de eerste sales & marketingspecialist in Nederland die zich uitsluitend richt op de biologische markt.